Meijer Aardappel

Meijer Aardappel

Meijer veredelt, veredelt en verkoopt een breed scala aan aardappelrassen. In de keten van veredeling tot consument zijn er veel verschillende actoren en veel verschillende omgevingen (fysiologische omstandigheden) die van invloed zijn op het eindproduct. Door de hoogste kwaliteit van het product na te streven wil Meijer ook de kracht van data inzetten. Meijer wil deze informatie gebruiken en deze waardevolle gegevens omzetten in inzichten ter ondersteuning van hun beslissingen. Door het combineren van externe (klimaat en bodem) bronnen en interne informatie konden we bepaalde aannames bevestigen en het inzicht verbeteren.

Project Details

  • Category: Consulting
  • Date: 10 Feb 2022