12 handige KPI’s voor productieplanning

 • Home
 • Blogs
 • 12 handige KPI’s voor productieplanning

KPI’s voor productieplanning

Productieplanning KPI’s (Key Performance Indicators) zijn maatstaven die worden gebruikt om de prestaties van het productieplanningsproces te evalueren en te volgen. Door de productieplanning KPI’s te monitoren en ze te vergelijken met doelwaarden die zijn gedefinieerd in productieplannen, kunnen bedrijven bepalen of de productie op schema ligt en problemen identificeren die moeten worden aangepakt.

Voorbeelden van productieplanning KPI’s

We nomen hieronder een aantal KPI’s die gerelateerd zijn aan productieplanning:

 • On-time delivery (OTD): Het percentage orders dat op tijd wordt geleverd aan klanten. Dit meet de efficiëntie van het productieplanningsproces in het nakomen van deadlines en klantverwachtingen.
 • Productie-efficiëntie: Deze KPI meet hoe goed de productieplanning erin slaagt om de beschikbare capaciteit van productiemiddelen te benutten. Het kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de daadwerkelijke productie-output en de maximale theoretische output.
 • Voorraadniveaus: KPI’s gerelateerd aan voorraadniveaus, zoals de omloopsnelheid van voorraad, de gemiddelde voorraadhoogte, de maximale voorraadhoogte, en de voorraadnauwkeurigheid. Deze meten de effectiviteit van de productieplanning bij het beheren van voorraadniveaus en het minimaliseren van overtollige voorraad.
 • Productiekosten: KPI’s die de productiekosten volgen, zoals de totale productiekosten per eenheid, de arbeidskosten per eenheid, en de kosten voor grondstoffen en materialen. Dit helpt bij het beoordelen van de efficiëntie van de productieplanning in termen van kostenbeheersing.
 • Downtime: Deze KPI volgt het percentage van de tijd waarin geen productie plaatsvindt tijdens werkuren die wel ingepland waren voor productie. Oorzaken hiervan zijn onder andere machine-uitval, gereedschapsaanpassingen en ongelukken. Sommige stilstand kan noodzakelijk zijn voor functies zoals machinewerk, maar over het algemeen geldt: hoe minder stilstand, hoe beter. En hoe beter de productieplanning, hoe lager de downtime.
 • Omschakeltijd: Dit betreft de tijd die nodig is om over te schakelen tussen taken. Omschakeltijd heeft invloed op de algehele productiviteit omdat de productie tijdens deze periodes wordt stopgezet. Productieplanningen moeten rekening houden met de hoeveelheid tijd en moeite die nodig is om de productie te herconfigureren voor elke taak, inclusief wijzigingen aan de apparatuur, grondstoffen en personeelsbestand. Het ontwerpen van productieplanningen om de omsteltijd te minimaliseren kan de efficiëntie verhogen.
 • Overall equipment effectiveness (OEE): Dit is een maatstaf voor de algehele productiviteit van de productie die rekening houdt met kwaliteit, prestaties en beschikbaarheid. De formule voor OEE is: OEE = Kwaliteit x prestatie x beschikbaarheidKwaliteit wordt typisch gemeten als het percentage onderdelen dat aan kwaliteitsnormen voldoet. Prestatie is hoe snel een proces draait in vergelijking met zijn maximale snelheid, uitgedrukt als een percentage. Beschikbaarheid is het percentage van de uptime tijdens de geplande werkuren van een bedrijf. Het verhogen van de OEE kan worden bereikt door de stilstand te verminderen, kwaliteit te verhogen en een hoge productiesnelheid te handhaven.
 • On-time geleverde orders: Productievertragingen kunnen zowel kostbaar zijn in termen van geld als reputatie. Producten op tijd genereren betekent dat je minder snel dure spoedverzendingen of andere noodmaatregelen nodig hebt om deadlines te halen. En het op tijd leveren van bestellingen helpt klanten tevreden te houden, wat betekent dat ze waarschijnlijker zullen blijven zakendoen met uw bedrijf.
 • Doorlooptijd: De gemiddelde tijd die nodig is om een order van begin tot eind te voltooien, inclusief alle stappen in het productieproces. Een kortere doorlooptijd duidt op een efficiëntere productieplanning en hogere operationele snelheid.
 • Capaciteitsbenutting: De mate waarin de beschikbare productiecapaciteit wordt benut. Dit kan worden gemeten als het percentage van de totale beschikbare capaciteit die daadwerkelijk wordt gebruikt, of als de verhouding tussen de daadwerkelijke productie-output en de maximale capaciteit.
 • Productiviteit van arbeid en machines: KPI’s die de productiviteit van arbeidskrachten en machines meten, zoals de productie-output per werknemer of per machine per uur of per shift.
 • Kwaliteitsniveaus: KPI’s die de kwaliteit van de geproduceerde producten meten, zoals het percentage defecten, klachten van klanten en conformiteit aan specificaties. Dit beoordeelt de effectiviteit van de productieplanning in het handhaven van kwaliteitsnormen.

Monitoren van productieplanning KPI’s

Door productieplanning KPI’s te monitoren en te analyseren, kun je de prestaties van het productieplanningsproces evalueren, knelpunten identificeren en continu verbeteringen aanbrengen om de efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren.

DRP Planning Systeem

Wil je meer weten over het Data Refinery Planning systeem? Download de brochure met meer informatie.

Gerelateerde inspiratiepapers

Plan een demo

En krijg een indruk hoe Production Planning en Demand Forecasting tools in de praktijk werken.