Reduceren van handmatig werk bij productieplanning

  • Home
  • Blogs
  • Reduceren van handmatig werk bij productieplanning

Als productieplanner is het een ongelooflijke tijdrovende taak om een efficiënte en effectieve productieplanning te creëren. In dit artikel willen we de aandacht vestigen op de hoeveelheid handmatig werk die nodig is om een goede planning te maken en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Analyse van gegevens en informatie: Een grondige inspanning

Een belangrijk aspect voor het opstellen van een productieplanning is het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie. Het verzamelen, interpreteren en analyseren van alle benodigde informatie is veel handmatig werk. Denk hierbij aan informatie over ‘welke verkooporders staan er open’, ‘is er personeel ziek’, ‘werken de machines of is er een storing’, ‘zijn er grondstoffen voor wat ik wil maken’, ‘hoeveel staat al op voorraad’, ‘wat moet echt vandaag af en wat kan morgen ook nog’, ‘hoe staan mijn lijnen ingesteld en hoe groepeer ik producten om niet onnodig veel om te schakelen’. Daarbij vergt het doorzoeken van historische productiegegevens, het analyseren van markttrends en het begrijpen van klantbehoeften veel tijd en aandacht. Het is een grondige inspanning waarbij de productieplanner nauwkeurig moet zijn om waardevolle inzichten te verkrijgen die de basis vormen voor een effectieve planning.

Communicatie en samenwerking: Investeren in effectieve interactie

Een succesvolle productieplanning vereist ook nauwe samenwerking en constante communicatie met verschillende belanghebbenden. Het is handmatig werk om sterke werkrelaties op te bouwen en de behoeften van elke belanghebbende te begrijpen. Persoonlijke interactie, e-mails en telefoongesprekken om te communiceren met productiemedewerkers, inkopers, leveranciers en klanten vergt veel tijd en inzet. Maar het is cruciaal om effectief te communiceren, feedback te verkrijgen en eventuele problemen of uitdagingen op te lossen. Deze handmatige inspanningen zijn van onschatbare waarde bij het creëren van een samenwerkingsomgeving die de productieplanning optimaliseert.

Omgaan met complexiteit: Talloze restricties

Het maken van een goede productieplanning is een uitdagende taak voor een planner, voornamelijk vanwege de vele verschillende dimensies, variabelen en restricties waarmee rekening moet worden gehouden. Deze complexiteit voegt nog een laag van tijdrovend werk toe aan het planningsproces.

Ten eerste zijn er de dimensies van de planning, zoals tijd, capaciteit en resources. Een productieplanner moet de beschikbare tijd optimaal benutten om aan de vraag te voldoen. Dit betekent het plannen van productieactiviteiten op specifieke tijdstippen, het rekening houden met doorlooptijden en het zorgen voor een efficiënte planning van de beschikbare arbeidsuren en apparatuur. Het balanceren van deze dimensies vereist nauwkeurige afstemming en een diepgaand begrip van de productieprocessen.

Daarnaast zijn er verschillende variabelen die de planning kunnen beïnvloeden. Denk aan seizoensgebonden fluctuaties in de vraag, wijzigingen in klantbestellingen, onverwachte productiestoringen of vertragingen in toeleveringsketens. Het is de verantwoordelijkheid van de productieplanner om flexibel te zijn en snel te kunnen reageren op deze variabelen, terwijl hij tegelijkertijd de efficiëntie en consistentie van de planning handhaaft.

Bovendien zijn er talloze restricties waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een productieplanning. Dit omvat beperkingen op de beschikbare capaciteit van machines en arbeid, voorraadniveaus, naleving van regelgeving en kwaliteitsnormen, en de benodigde doorlooptijd voor elk product. Het identificeren en beheren van al deze restricties vergt gedetailleerde kennis van de operationele mogelijkheden en beperkingen van de productiefaciliteit.

De productieplanner moet al deze dimensies, variabelen en restricties in overweging nemen bij het maken van een planning die tegelijkertijd haalbaar, kostenefficiënt en klantgericht is. Dit vereist een grondige analyse, nauwkeurige berekeningen en het maken van weloverwogen keuzes. Het handmatig verwerken van al deze informatie en het maken van de juiste beslissingen kan aanzienlijke tijd en moeite vergen.

Plannen is continu inspringen op veranderingen

De planner moet continu in de gaten houden of er dingen wijzigen en de dagelijkse planning hierop aanpassen. Dit zorgt ervoor dat de planner meerdere malen per dag bezig is met analyseren van gegevens en informatie, communiceren met de verschillende stakeholders en de planning moet evalueren en eventueel aanpassen indien nodig. Het gaat dus niet om een eenmalige handmatige actie, maar iets waar de planner een volle dagtaak aan kan hebben.

Conclusie

Het handmatige werk dat gepaard gaat met het maken van een effectieve productieplanning is tijdrovend en arbeidsintensief. Het verzamelen en analyseren van gegevens, communiceren en samenwerken met belanghebbenden en het omgaan met de talloze restricties zijn taken die tijdrovend zijn maar van cruciaal belang voor het creëren van een effectieve productieplanning. Het is door deze inspanningen dat productieplanners de complexiteit van de productieomgeving kunnen begrijpen en een planning kunnen ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van het bedrijf.

DRP Planning Systeem

Wil je meer weten over het Data Refinery Planning systeem? Download de brochure met meer informatie.

Gerelateerde inspiratiepapers

Plan een demo

En krijg een indruk hoe Production Planning en Demand Forecasting tools in de praktijk werken.