Vraagvoorspelling

  • Home
  • Vraagvoorspelling

HIERMEE HELPEN WE JE

Een betere voorspelling van de vraag biedt veel voordelen. Waar kunnen we jouw bedrijf bij helpen?

Het Data Refinery Demand Forecasting systeem maakt gebruik van AI om op basis van jouw bedrijfs- en marktspecifieke variabelen een heldere vraagvoorspelling te maken.

Operationele efficiëntie

Stroomlijn operationele processen door de planning van productie, inkoop en distributie te verbeteren. Ga efficiënter om met middelen en maak beter gebruik van productiefaciliteiten.

Samenwerken in de keten

Door beter zicht op je eigen vraag kun je ook beter samenwerken in de keten. Duidelijke communicatie met leveranciers, distributeurs en retailers verbetert de algehele coördinatie en efficiëntie.

Voorraadoptimalisatie

Beter zicht op de vraag leidt tot betere voorraadplanning en helpt onnodige overschotten of tekorten te vermijden, waardoor de voorraadkosten worden geminimaliseerd.

Tijdig leveren

Vraagvoorspelling maakt het mogelijk om de productie en levering nauwkeurig te timen, waardoor jouw bedrijf in staat is om tijdige en betrouwbare leveringen aan klanten te garanderen.

Minder over- en onderproductie

Door beter inzicht in de toekomstige vraag kun je overproductie vermijden, wat leidt tot verlies van middelen, of onderproductie, wat de klanttevredenheid in gevaar kan brengen.

Betere besluitvorming

Door betere inzichten in de vraag kan je bedrijf beter strategische beslissingen nemen met betrekking tot productie, voorraadbeheer, distributiekanalen en marktuitbreiding.

Demand forecast tool

De voordelen van een goede vraagvoorspelling

Onze AI-aangedreven forecast-tool voorspelt nauwkeurig jouw productverkopen voor de komende vier weken, inclusief weers- en feestdageffecten. Je kunt je eigen sales forecast toevoegen en ontvangt waarschuwingen bij afwijkingen, waardoor je snel kunt bijsturen. Onze software onderscheidt zich door:  

Een accurate vraagvoorspelling helpt je op vele vlakken. Je kunt hiermee gerichter inkopen en je voorraad beheren om zo verspilling te voorkomen. Ook kun je beter inschatten hoeveel je moet gaan maken om hierop je mensen en machine capaciteit af te stemmen.

Vraagvoorspelling

MEER WETEN?

Download de brochure

Wil je meer weten over het Data Refinery Planning systeem? Download de brochure met meer informatie.

Wat je kunt verwachten:

Wil je weten welke impact AI kan maken op jouw productie?